All posts tagged "UW"

  • W teorii
    Opracowano Plan Równości Płci dla UW

    Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej,...