All posts tagged "WASP"

  • Ikony
    Pierwsze kobiety w armii

    Kobiety do XVIII wieku praktycznie nie uczestniczyły w życiu politycznym, nie miały prawa głosu w najważniejszych sprawach...