Uroda

Brwi na piątkę, czyli stylizacja idealna

Brwi na piątkę, czyli stylizacja idealna

Istotą makijażu jest nie tylko odpowiednio dobrany podkład, dobrze podkreślone oko czy uwodzicielska szminka. Często zapominamy o szczegółach, dzięki którym nasz make up może zyskać miano idealnego. Do tych szczegółów zaliczamy m.in. stylizację brwi. 

Coraz częściej kobiety zwracają uwagę na to, jak wyglądają ich brwi. Starają się dobrać ich odpowiedni kształt, kolor, a przy tym znaleźć kosmetyki, które okażą się dla nich najlepsze. To jedyny sposób na to, aby uniknąć błędów podczas stylizacji.

Akcja – Regulacja

Panie, które obdarzone zostały pięknymi, gęstymi brwiami nie muszą się martwić o odpowiedni efekt stylizacji. Nie oznacza to jednak, że mogą porzucić myśl o ich pielęgnacji. Warto je nie tylko szczotkować, ale i raczyć odżywkami. Istotna jest również regulacja. W tym momencie pojawia się jednak ważne pytanie – jaki kształt powinny mieć idealne brwi? Na pewno nie mogą być zbyt cienkie. Moda na jak najwęższe brwi już za nami, czas zatem skupić się na ich naturalnej linii i pozbyć się jedynie tych włosków, które zboczyły nieco z kursu i znajdują się poza nią.

Zabieramy się zatem za depilację! Wykonywanie tego procederu własnoręcznie należy przeprowadzać zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Jak uniknąć bólu z tym związanego? Rozwiązaniem może być depilacja po kąpieli, kiedy to skóra zupełnie inaczej poddaje się regulacji.

Czesanie i ujarzmianie!

Choć czesanie brwi dla wielu pań wydaje się nieobowiązkowym punktem, to naprawdę może odmienić ich wygląd. Później przychodzi czas na podkreślenie brwi, a więc wystylizowanie ich w taki sposób, aby wyglądały na gęste, a także były wyraziste. Dotyczy to szczególnie tych pań, których brwi są rzadkie. Potem przychodzi czas na makijaż brwi, podczas którego nieocenione są linery.

Długotrwały płynny liner do brwi Golden Rose

Długotrwały płynny liner do brwi Golden Rose

Zaczynamy od zaznaczenia górnej i dolnej linii brwi, aby potem móc rozpocząć proces ich zagęszczania. Podczas wykonywania tej części makijażu może nam się przydać m.in. konturówka czy liner, dzięki którym podkreślimy kształt naszych brwi. To te akcesoria sprawiają, że jesteśmy w stanie uzupełnić brwi o kolejne włoski.  Długotrwały, przyciemniający żel do stylizacji brwi, jak m.in. ten proponowany przez markę Golden Rose, utrwali naszą stylizację brwi i sprawi, że stanie się ona jeszcze bardziej zjawiskowa.

Długotrwały żel do stylizacji brwi Golden Rose

Długotrwały żel do stylizacji brwi Golden Rose

Aby nasze brwi miały idealny kształt, dobrze jest też po prostu skorzystać z pełnego zestawu do stylizacji brwi. To zarówno wygodny, jak i podręczny ekwipunek dla każdej z pań, która chciałaby podkreślić piękno swoich brwi. Eyebrow Styling Kit zawiera bowiem nie tylko wosk przyciemniający, ale i pudry w dwóch odcieniach, pęsetkę oraz dwustronny pędzelek.

Golden Rose_Eyebrow Styling Kit

Zestaw do stylizacji brwi Golden Rose

Co ważne, używanie całego zestawu jest prostsze niż może się wydawać. Od czego zacząć? Niech odpowiedzią na to pytanie będzie poniższa infografika.

Zestaw do stylizacji brwi_Golden Rose

Miejsca, w których znajduje się mniej włosków, świetnie wypełniają również pojedyncze pudry do brwi. To specjalny produkt Golden Rose, dzięki któremu brwi będą optycznie wyregulowane, a miejsca z mniejszą ilością włosków – zatuszowane. Każda z kobiet wymaga jednak nieco innego odcienia. Dlatego też na panie czekają pudry aż w siedmiu kolorach.

45300dd46f780366b39f2e7dce2424ed

Puder do brwi Golden Rose

Więcej na: www.goldenrose.pl

Uwaga, konkurs!

Czytelniczki portalu www.sukcesjestkobieta.pl mają okazję wygrać wspaniałe nagrody od firmy GOLDEN ROSE. Do wygrania jest 5 zestawów kosmetyków.

Wszystkie panie, które chcą wziąć udział w konkursie prosimy o odpowiedź na pytanie:

Co najbardziej cenisz w makijażu?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: projekt.sukces@gmlifestyle.pl

Konkurs trwa do 14 sierpnia 2017 r. do godziny 23.59.

Czekamy na Wasze wiadomości. 

 

Logo Golden Rose

Regulamin konkursu:

Zasady udziału w Konkursach organizowanych przez Sukces Jest Kobietą

1. Konkursy organizowane są dla czytelników Sukces Jest Kobietą.

2. Organizatorem konkursów jest redakcja portalu Sukces Jest Kobietą wydawanego przez Lifestyle Coach sp. z.o.o. Nagrodami w konkursach są gadżety ufundowane przez Sukces Jest Kobietą lub partnerów, klientów i reklamodawców wydawcy.

3. Każdy kto chce wziąć udział w którymkolwiek konkursie, zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego ustalonego przez organizatora konkursu – redakcję Sukces Jest Kobietą.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursach wielokrotnie.

5. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

6. Nagrody w konkursach są ustalane i podawane do wiadomości czytelników i Uczestników w materiale umieszczanym w portalu www.sukcesjestkobieta.pl, bądź za pośrednictwem maila dla osób wyłonionych jako laureaci.

7. Czas trwania konkursu oraz ogłoszenie wyników Organizator podaje do wiadomości w informacji promującej konkurs na stronie www.sukcesjestkobieta.pl, bądź za pośrednictwem maila. O wynikach zwycięzcy są informowani na stronie magazynu oraz/lub osobiście: drogą mailową, bądź pocztową.

8. Komisja i zasady przyznawania nagród

a) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Komisja w składzie: Anna Chodacka i Aneta Zadroga. W szczególnych przypadkach, Komisja może być poszerzona o przedstawiciela partnera konkursu. O tym Uczestnicy zostaną poinformowani przed przystąpieniem do konkursu.

b) Komisja decyduje o przyznaniu nagród w oparciu o zadanie konkursowe, ustalone wcześniej z partnerem konkursu, o ile taki funduje nagrody w danym konkursie.

c) Wyniki zostają ogłaszane na stronie internetowej www.sukcesjestkobieta.pl lub drogą mailową, po zakończeniu konkursu.

d) W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie laureata Konkursu, np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody.

9. Nagrody

a) Nagrodami w Konkursach są gadżety i podarunki ufundowane przez Partnerów Konkursu lub Wydawcę tytułu i portalu.

b) Laureatowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w jednym Konkursie.

10. Przyznawanie Nagrody

a) Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi każdego z nich o wygranej wysyłając informację na adres e-mail. Laureat zostanie poproszony o poświadczenie gotowości odebrania nagrody w terminie 10 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej na przesłany w treści wiadomości adres mailowy – w przypadku nagród wymagających odbioru osobistego. W innych wypadkach Nagrody zostaną Laureatom wysłane pocztą.

b) O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie do 7 dni od momentu przyznania przez Komisję Nagrody.

c) W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

d) Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

e) Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.

11. Roszczenia i reklamacje

a) Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w konkursie, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników, pod rygorem wygaśnięcia.

b) Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

c) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: anna@gmlifestyle.pl.

d) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

e) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

12. Postanowienia końcowe

a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

b) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

c) Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

e) Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Administratorem tych danych – w rozumieniu ustawy jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Powyższe zasady są zasadami udziału w Konkursach organizowanych przez Lifestyle Coach sp. z o.o.

Więcej w Uroda

akcjacialoklinikamiracki

Akcja Ciało! Przedstawiamy przegląd najlepszych zabiegów na cellulit

Anna Chodacka21 marca 2018
Patrycja-Sobolewska-ikona

Patrycja Sobolewska: Rodzina to moje szczęście

Anna Chodacka19 marca 2018
IMG_0148

Marlena Kleinschmidt: Cieszę się każdym dniem!

Anna Chodacka18 marca 2018
chrupek

Martyna Chrupek: Nie poddaję się!

Anna Chodacka17 marca 2018
marta_borkowska

Marta Borkowska: Żyjemy tylko raz!

Anna Chodacka16 marca 2018
osoczeklinikamiracki

Osocze bogatopłytkowe, czyli jak wiele dobrego może przynieść zabieg z wykorzystaniem własnej krwi

Anna Chodacka15 marca 2018
Aleksandra-Galiszkiewicz

Aleksandra Galiszkiewicz: Jak zjeść słonia? Po kawałku!

Anna Chodacka7 marca 2018
Fot: Freepik.com

Co wybierają Polki w gabinecie medycyny estetycznej?

Kalina Samek26 lutego 2018
pielęgnacja skóry

Na stoku też zadbaj o skórę

Kalina Samek21 lutego 2018