Site icon Sukces jest kobietą!

Zdalnie w sektorze IT

Rzeczywistość, w której  żyjemy ulega ciągłym przeobrażeniom i ulepszeniom. To samo dzieje się z rynkiem pracy, który musi dostosować się do nowych potrzeb pracowników. Pracobiorcy chcą mieć więcej swobody, dlatego często wybierają pracę zdalną – dostosowaną do indywidualnych możliwości

Zdalna praca – dla kogo?

Według badań przeprowadzonych przez firmę Expersis, ok. 10 proc. osób zatrudnionych w branży IT pracuje zdalnie. Więcej, bo ok. 60 proc. decyduje się na częściową pracę poza miejscem zatrudnienia. Zazwyczaj jest to dwa, trzy dni w tygodniu. Decyzja leży w rękach pracodawcy. Jeśli darzy pracowników pełnym zaufaniem i wierzy w ich samodzielność – nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonywali oni swoją pracę w dowolnym  miejscu. Taka forma pracy rzadziej oferowana jest nowo zatrudnionym, którzy rozpoczynają swoją karierę i dopiero poznają specyfikę zawodu. Istotna jest też kwestia bezpieczeństwa danych.

Elastyczne godziny pracy

Praca zdalna ma wiele zalet. Przede wszystkim pracownik sam może dostosować godziny pracy do swoich potrzeb, przez co zyskuje większą swobodę. Umożliwia także wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca na świecie – pracownik nie jest uzależniony od siedziby firmy.  –Dla pracodawcy z kolei taka forma zatrudnienia oznacza zwielokrotnienie puli kandydatów o pożądanych umiejętnościach, co jest szczególnie istotne przy dużym niedoborze talentów w sektorze IT, a także pomocne w poszukiwaniu kandydatów o niszowych kompetencjach, – dodaje przedstawiciel Experis.

Praca w pojedynkę

Nie dla każdego taka forma pracy będzie odpowiednia. Praca w pojedynkę, pozbawiona zespołowej atmosfery, może skutkować zmniejszoną motywacją. Zatem, osoby, które preferują pracę indywidualną, odnajdą się tu bez problemu. Minusem może być też niesatysfakcjonujące działanie sieci internetowej, co uniemożliwi taką formę pracy.

Opr. Kinga Pinas

Exit mobile version