Site icon Sukces jest kobietą!

Wypalenie zawodowe: dotkliwy problem lekarzy

Na zespół wypalenia zawodowego narażone są bardziej niektóre grupy profesjonalistów. Jedną z nich są lekarze, co z kolei nie jest dobrą wiadomością dla pacjentów. Dlaczego tak się dzieje, co sprzyja rozwojowi wypalenia zawodowego, jak można temu przeciwdziałać, mówiono na konferencji „Zespół wypalenia zawodowego w świecie lekarzy”. Obejrzyj.

Zespół wypalenia zawodowego to przewlekły stres w pracy, któremu nie udało się skutecznie zaradzić. Charakteryzuje się uczuciem wyczerpania, brakiem energii, zwiększonym dystansem do pracy oraz brakiem poczucia sprawczości. Jak wskazywała dr Mariola Kosowicz, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Instytucie Badawczym w Warszawie, niebezpieczną cechą towarzyszącą wypaleniu zawodowemu jest cynizm.

Skala zjawiska nie jest dobrze poznana; niektóre amerykańskie badania sugerują, że zespół wypalenia zawodowego to problem jednego na trzech lekarzy.

Dr Kosowicz zwracała uwagę, że lekarze są szczególnie narażeni na wypalenie zawodowe z racji tego, że często stykają się z sytuacjami granicznymi dla ludzkiej istoty (ciężkie choroby, śmierć) i są dodatkowo bardzo obciążeni pracą. Jednocześnie podkreśliła, że jednym z najistotniejszych czynników ryzyka są cechy osobowościowe, np. poziom neurotyzmu. Pacjenci siłą rzeczy są także ofiarami wypalenia zawodowego lekarzy – w tym stanie nie jest możliwa poprawna komunikacja, a co za tym idzie – prawidłowe lecznie.

Dr Mariusz Borkowski, lekarz i dyrektor marketingu i public relations, Polfa Tarchomin S.A. zwrócił uwagę, że studia medyczne w niedostateczny sposób przygotowują do radzenia sobie w trudnych sytuacjach przeciążenia. Podkreślił, że TZF Polfa stara się odpowiadać na te potrzeby lekarzy.

18 października odbędzie się konferencję dla tej grupy zawodowej, która będzie transmitowana na platformie Tzf.health. Tematem spotkania będzie właśnie wypalenie zawodowe, można będzie uzyskać praktyczne porady, jak radzić sobie ze stresem. W trakcie wydarzenia będą się wypowiadać eksperci – dr Mariola Kosowicz, dr Joanna Różyńska, bioetyk z Centrum Bioetyki i Bioprawa WF UW oraz prof. Leszek Czupryniak, diabetolog, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl

Exit mobile version