Site icon Sukces jest kobietą!

Ukrywanie się w pracy blokuje rozwój kariery

tajemnica

Nikt nie lubi, gdy jego wstydliwe tajemnice wychodzą na wierzch. Jednak ukrywanie swojej prawdziwej natury w pracy znacząco obniża satysfakcję, poczucie wartości i motywację do dalszego rozwoju

Ten problem nie dotyczy wszystkich z nas, ale pewnie większej liczby osób niż mogłoby się wydawać. Przed znajomymi z pracy i przełożonymi ukrywamy naprawdę sporo, w tym orientację seksualną, pochodzenie z biednej rodziny, zaburzenia fizyczne czy psychiczne. I to wszystko z pozoru ma sens, bo i nie ma się czym chwalić.

Jest jednak różnica między chwaleniem się a szczerością. Gdy ukrywamy coś i martwimy się, że nasze otoczenie pozna prawdę, znacznie trudniej osiągnąć sukces zawodowy. Nowe badanie University of Exeter wskazuje, że takie blokowanie części siebie przed ujawnieniem może bardzo źle wpływać na nasze samopoczucie w miejscu pracy.

– Ludzie rezygnują z ujawniania części informacji o sobie, by uzyskać akceptację innych. Niestety tym samym sprawiają, że sami nie czują się w określonej grupie swobodnie. Gdy ktoś ukrywa część swojej tożsamości, cierpią na tym interakcje społeczne. To z kolei dotyka nie tylko daną osobę, ale też firmę, w której ona pracuje – tłumaczy prof. Manuela Berreto z University of Exeter.

– Nasze wnioski wskazują, że otwartość może często nieść ze sobą korzyści dla osób dotąd ukrywających coś przed innymi. Również dla całych grup objętych stygmatyzacją i szerzej ich miejsca pracy – mówi badaczka.

Takie wyniki nie oznaczają, rzecz jasna, że należy wszystkim o wszystkim mówić. Czasami cena ujawnienia prawdy może być bardzo wysoka i to należy rozważyć samemu. Jednocześnie trzeba jednak mieć świadomość, że ukrywanie prawdy również ma negatywne skutki w postaci obniżenia poczucia własnej wartości, słabszej więzi ze współpracownikami, a w konsekwencji słabszych wyników na piastowanym stanowisku.

Ideałem jest takie miejsce pracy, w którym przełożeni i sama polityka firmy jasno pokazują, że można im zaufać. – Potrzeba nam środowiska pracy, w którym nie trzeba się ukrywać, inkluzywnego i otwartego na to, co niedoskonałe – wylicza prof. Barreto. Niestety, w dobie dużej konkurencji każda kłopotliwa informacja może być postrzegana przez pracownika i jego otoczenie jako wada, co wzmaga „spiralę milczenia”.

Źródło: „People Like Me Don’t Belong Here: Identity Concealment Is Associated with Negative Workplace Experiences.”

Exit mobile version