Site icon Sukces jest kobietą!

Tłumacz przysięgły – zawód dla wszechstronnych

Do zawodów obarczonych sporą odpowiedzialnością z pewnością należy „tłumacz przysięgły” i choć osób znających minimum jeden język obcy nie brakuje to jego pozycja wydaje się nie być zagrożona 

Tłumacz przysięgły odpowiedzialny jest nie tylko za prawidłowe przełożenie danego pisma, ale pośrednio odpowiada także za komunikację międzykulturową i międzynarodową. W obszarze jego kompetencji znajduje się przekład różnorodnych dokumentów urzędowych, a także procesowych z jednego języka na inny, uwierzytelnianie odpisów obcojęzycznych takich dokumentów albo uwierzytelnianie tłumaczeń oraz odpisów wykonanych przez inną osobę. To do niego należy tłumaczenie zleconych mu dokumentów, takich jak sprawozdania finansowe, umowy, kontrakty czy opisy patentowe. Zajmuje się również świadectwami, certyfikatami, zaświadczeniami, aktami i umowami notarialnymi. To do niego zwrócimy się, gdy potrzebujemy przełożenia treści pełnomocnictwa, faktury, indeksu, suplementu, dokumentów medycznych, bankowych, jak i finansowych. Tłumacz przysięgły odpowiada za zlecone mu tłumaczenia testamentów, wyroków sądowych, zaświadczeń z izby lekarskiej, weterynaryjnej, aptekarskiej i tym podobne.

Musi on się wyróżniać dyskrecją, gdyż często pracuje tłumacząc korespondencję, listy czy rozmowy, zarówno te bezpośrednie, jak i toczące się przez telefon. Zazwyczaj odnoszą się one do kwestii biznesowych. Oznacza to, że jest on w pewnym sensie osobą, do której trzeba mieć zaufanie, gdyż ten, kto go wybrał musi mu wierzyć i poddawać się w zupełności jego umiejętnościom i doświadczeniu.

Bycie tłumaczem przysięgłym opiera się na perfekcyjnej znajomości języka. W każdym z przetłumaczonych tekstów czy rozmów muszą być zachowane wszystkie zasady gramatyczne, ale i powinno zostać użyte specjalistyczne słownictwo. Do tego dochodzą jednak jeszcze inne umiejętności. Aby zachować sens każdego takiego tłumaczenia potrzebny jest nie tylko wspomniany język, ale i znajomość sformułowań prawnych, zasad etyki biznesu czy różnic kulturowych.

Osoby pełniące te właśnie obowiązki muszą być zatem niezwykle wszechstronne i wykształcone. Z pewnością ważne jest tu także odpowiednie usposobienie, które pozwala nawiązać lepszy kontakt z klientem i sprawić, że naprawdę zaufa on swojemu tłumaczowi, bez którego ten konkretny interes by się nie udał.

Źródło: www.prasoweinfo..pl

Exit mobile version