Site icon Sukces jest kobietą!

Pracownik ma problemy z etyką

ikona1234facet sport praca

Każdy człowiek ma nieco inną teorię na temat tego, jak powinien się zachowywać w pracy. Z czasem może się to jednak zmienić. Co zazwyczaj akceptujemy, a co uznajemy za karygodne?

Na rynku pracy sporo się w ostatnich latach zmieniło. Spadające bezrobocie przekłada się natomiast na zachowania konkretnych pracowników. Mając z tyłu głowy to, że znacznie łatwiej jest nam znaleźć pracę, a firmy czekają na odpowiednich specjalistów nie jesteśmy już tak skłonni do tego, aby wszystko robić pod dyktando organizacji, w której pracujemy. Co więcej, pozwalamy sobie na znacznie więcej i nie zawsze stosujemy się do zasad etyki pracowniczej.

Badania przeprowadzone przez CBOS wykazały, że Polacy potępiają wiele niestosownych zachowań, ale i sporo z nich uznają za normalne. Negatywnie odnoszą się jednak do spożycia alkoholu w miejscu pracy. Podobnie oceniają również „załatwianie” zwolnienia lekarskiego mimo dobrego stanu zdrowia, spóźnianie się do pracy, dorabianie do pensji w czasie przeznaczonym na realizację obowiązków zawodowych oraz załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy.

Nieco lepiej oceniane jest np. „branie pracy do domu” mimo, że nie otrzymujemy za nią dodatkowego wynagrodzenia, a także rezygnacja z przerw w czasie pracy, w celu zwiększenia swojej efektywności. Te zachowania mają lepsze oceny niż np. zaznaczone wcześniej problemy z alkoholem, ale nadal negatywnie wypowiadających się w tej kwestii respondentów jest dwa razy więcej niż tych, którzy mówią o tym pozytywnie.

Obecnie większość zachowań związanych ze swoistą nadgorliwością lub brakiem asertywności w pracy budzi największy krytycyzm odkąd pytamy o te kwestie, z kolei większość omawianych zachowań sugerujących brak uczciwości zawodowej cieszy się większym przyzwoleniem niż wczasie poprzednich pomiarów – realizowanych w latach 2006 i 2011.

Mimo że niemal wszystkie z analizowanych zachowań pracowniczych są nadal przez Polaków w znacznym stopniu potępiane, wiele osób aktywnych zawodowo (obecnie lub w przeszłości) przyznaje się zarówno do pracy ponad normę, jak i do nieuczciwości wobec pracodawcy. Co więcej, z porównania tegorocznych i wcześniejszych deklaracji dotyczących zachowań pracowniczych wynika, że Polacy wyraźnie częściej niż pięć lat temu, a w niektórych przypadkach także nieco częściej niż dziesięć lat temu, przyznają się zarówno do sytuacji wskazujących na nieuczciwość lub niesumienność zawodową, jak i częściej deklarują różne formy pracy ponad normę.

Źródło: CBOS

Exit mobile version