Site icon Sukces jest kobietą!

Płeć wykształciła mózg

Podział na kobiety i mężczyzn sprawił, że mózg ludzki wykształcił się w obecnej formie. Te różnice w płciach sprawiają, że człowiek nie tylko ma zdolność myślenia czy zdobywania wiedzy, ale i wie, że chce znaleźć partnera oraz mieć potomstwo

Psycholog ewolucyjny Geoffrey Miller był jednym z tych naukowców, który uważał, że bez wystąpienia tego pierwiastka męskiego i żeńskiego nie doszłoby do ukształtowania mózgu ludzkiego w obecnej formie. Istnienie płci jest nierozerwalnie związane z kształtowaniem się ludzkiego umysłu, samoświadomości, kultury czy nauki. To nie tylko instynkt, który każe nam przetrwać, ale i coś co sprawia, że chcemy mieć potomstwo, a w razie potrzeby jesteśmy w stanie przekonać do tego partnera. Służy nam do tego właśnie umysł.

O płci genetycznej decyduje plemnik. Jeśli zawiera on chromosom X, to dziecko będzie dziewczynką, a jeśli zawiera chromosom Y – będzie to syn. Determinacja płci genetycznej odbywa się w momencie zapłodnienia. Istnieje jednak teoria, według której chromosomy płci wyewoluowały z pary podobnych chromosomów homologicznych. Potwierdzeniem tego stwierdzenia ma być to, że w chromosomie Y są fragmenty, którymi w czasie rekombinacji materiału genetycznego może się wymieniać z chromosomem X.

Zarodek ma tzw. gonadę pierwotną, obojnaczą, która czeka na sygnał, jak ma się rozwijać. Oprócz płci genetycznej można więc jeszcze wyróżnić płeć gonadalną. Jeżeli zarodek ma być męski, pojawia się białko „hodowane” na chromosomie Y i uruchamia procesy, które zdecydują o tym, że zarodek będzie się rozwijał jako męski. Jeżeli sygnał z chromosomu Y się nie pojawi, to ok. 11 tygodnia rozwoju zarodkowego, uruchomia się kaskada reakcji fizjologicznych, które zmierzają do rozwoju rodzaju żeńskiego. Od 7 tygodnia drogi zarodka męskiego zaczynają się więc układać inaczej. Nie zawsze jednak wszystkie procesy powstawania płci działają prawidłowo.

Skąd jednak biorą się te różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami? mężczyźni w biegu ewolucji wybierali kobiety o określonych cechach, a kobiety preferowały mężczyzn o nieco innej charakterystyce. Oceniane były przejawy działania mózgu i m.in. na tej podstawie dokonywała się selekcja partnerów. Preferowane cechy mogły utrwalić się w strukturze mózgu.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Exit mobile version