Site icon Sukces jest kobietą!

Outsourcingowi łowcy talentów

pracaikona123nowe2

Często zdarza się, że firma nie bierze bezpośredniego udziału w procesie rekrutacji. Oddaje go w ręce kogoś zupełnie innego. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania i kto może na tym stracić?

Recruitment Process Outsourcing (RPO), czyli outsourcing procesu rekrutacji jest rozwiązaniem, które wybiera wiele firm chcąc pozyskać nowego pracownika. Niektórzy wahają się jednak przed dokonaniem tego wyboru. Dlaczego? Wszystko za sprawą mitów krążących wokół tej możliwości.

Nie mamy tyle pieniędzy

Przed rozpoczęciem całego procesu nie obejdzie się bez wstępnej analizy budżetu organizacji. Trzeba sprawdzić ile wydalibyśmy, gdybyśmy sami zorganizowali rekrutację, a ile wyniesie nas skorzystanie z usług zewnętrznej firmy. Należy tu uwzględnić zarówno koszty publikacji ogłoszeń, dostępu do baz kandydatów, rozwiązań technologicznych, jak i czasu pracy osób zaangażowanych w proces. Weźmy również pod uwagę możliwości naszego działu HR. Nie zajmują się oni wyłącznie rekrutacją. Tymczasem organizacja specjalizująca się w tym mierzyła się już naprawdę trudnymi sytuacjami. Zastosowanie RPO długoterminowo zapewni więc firmie oszczędności wynikające m.in. ze zmniejszenia liczby wywiadów rekrutacyjnych z udziałem menedżerów oraz skrócenia czasu obsadzania wakatu.

Jesteśmy na to za mali

Im mniejsza firma tym większy zakres obowiązków i odpowiedzialności każdego z pracowników, a wszystko to przekłada się na sukces całej organizacji. Jak to się ma do procesu rekrutacji? Taka firma nie zawsze ma odpowiednich specjalistów ds. rekrutacji i, co ważne, czas na odpowiednie zorganizowanie wszystkiego. W rezultacie zajmuje się tym menedżer, który ma wiele innych zadań do wykonania. Zaangażowanie w cały proces firmy outsourcingowej w wielu przypadkach może się okazać inwestycją w przyszłość . Małe firmy angażując pomoc z zewnątrz mogą zyskać lepszych pracowników, a to będzie dawało efekty w późniejszym odbiorze całej organizacji.

Nie mamy na nic wpływu

Wielu uważa, że RPO zmniejsza kontrolę nad procesem rekrutacji, często jest wprost przeciwnie. Już na początku współpracy zostają określone oczekiwania, cele i zasady współpracy oraz system raportowania, dzięki któremu firma będzie na bieżąco informowana o statusie projektu. Szczegółowe raporty krótkoterminowo umożliwią szybkie podejmowanie decyzji, a długoterminowo pozwolą uzyskać dokładne informacje o koszcie zatrudnienia, czy zwrocie z inwestycji w rekrutację. Pamiętajmy, że ostateczna decyzja o wyborze pracownika należy do firmy zlecającej. Rolą firmy doradztwa personalnego jest wyłonienie z ogromnej ilości zgłoszeń wyłącznie adekwatnych aplikacji.

Kogo wybrać na wyższe stanowiska?

Dobrze jest jeżeli na najwyższych stanowiskach w firmie osadzeni są najlepsi specjaliści. Jak ich jednak pozyskać? Dotarcie do nich nie jest proste, a bazowanie wyłącznie na ogłoszeniach rekrutacyjnych nieefektywne.  Dlatego firmy realizujące usługi RPO dywersyfikują kanały dotarcia do kandydatów. Wybierając kadrę zarządzajacą warto również sprawdzić ich kompetencje czy predyspozycje. Firmy outsourcingowe mogą również w tym celu przeprowadzić testy kompetencyjne i psychologiczne, czyli zrobić to, czego wewnętrzne działy HR często nie robią.

Zmiany na stanowiskach? Nie!

Profesjonalny i zaufany partner HR jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji przeprowadza rozmowy z menedżerami liniowymi i przyszłymi przełożonymi poszukiwanych pracowników oraz analizuje oczekiwania wobec profilu idealnego kandydata, charakterystykę pracy i wartości promowane w organizacji. Firma realizująca usługę RPO zwraca uwagę nie tylko na kompetencje i umiejętności kandydata, ale też jego dopasowanie do kultury organizacji. Nic nie dzieje się tam przez przypadek i wszystko jest częścią strategii, jaką ma firma rekrutacyjna. Tego typu działania ograniczają z kolei rotację, której często obawiają się zleceniodawcy.

Czy będzie więcej zwolnień?

Kolejna ważna sprawa: firmy doradztwa personalnego nie stanowią konkurencji dla wewnętrznych działów HR! Pracownicy mogą się  obawiać zaangażowania w proces kogoś z zewnątrz. Jednak liczba wielu zadań rekrutacyjnych może ich zwyczajnie obciążać, pracodawcy widzą to i często starają się wybrać najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Dzięki firmie outsourcingowej mogą zyskać nie tylko świetnego pracownika, ale i poprawić wydajność pracy dotychczasowych podwładnych.

RPO, czyli oszczędności

RPO zmniejsza koszty rekrutowania pracowników. Firmy rekrutacyjne mogą m.in. wynegocjowane lepsze warunki publikacji ogłoszeń, mają własne bazy kandydatów i sieci kontaktów oraz rozwiązania technologiczne umożliwiające realizację procesu bardzo szybko i efektywnie.
Jednak obniżenie kosztów powinno być postrzegane raczej jako dodatkowa korzyść. W dzisiejszych czasach to ludzie mają istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy i decydują o jej sukcesie, dlatego najważniejszym celem RPO jest identyfikowanie i pozyskiwanie talentów dla organizacji. Firmy realizujące usługi RPO poświęcają czas na zrozumienie nie tylko doraźnych, rekrutacyjnych potrzeb swoich partnerów, ale też ich długofalowej strategii. Konsultanci z firmy rekrutacyjnej eksplorują najskuteczniejsze kanały dotarcia do kandydatów i analizują ich profile zarówno pod kątem wymaganych kwalifikacji, jak i cech prognozujących długoterminowy rozwój talentu w organizacji. Rezultatem tych działań jest większy dostęp do najlepszych kandydatów, których zatrudnienie przełoży się na wymierne korzyści dla organizacji.

Źródło: LeasingTeam

Exit mobile version