Site icon Sukces jest kobietą!

Czy polskie uczelnie powinny działać jak biznes?

sala wykładowa

Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej nad tym będą mogli zastanowić się rektorzy, pracownicy naukowi i administracyjni uczelni, którzy wezmą udział w konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”. Odbędzie się ona 21 listopada w Warszawie.

Podczas konferencji omówione zostaną nowoczesne metody kształcenia i problemy, z jakimi borykają się polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Czy rozwiązaniem tych kłopotów jest reklama w mediach społecznościowych i podejście do wymagających studentów jak do klientów kupujących usługę edukacyjną?

Debatę organizuje Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Eksperci PIRB, zwracają uwagę, że kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Na stronie internetowej konferencji organizatorzy stawiają tezę, że uczelnie muszą konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku. Dodają, że młodzi ludzie, w tym studenci z zagranicy, są coraz bardziej wymagający.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: rektorzy, kanclerze, dziekani oraz dyrektorzy i kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, dziekanatów i centrów informatycznych. Dla wszystkich tych osób udział w spotkaniu jest bezpłatny. Debata odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie. Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej.

Prelekcje poprowadzą m.in.: Paweł Kozłowski z Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Kiryjow kierująca zespołem nowych mediów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz prof. dr hab. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pierwsza część konferencji będzie dotyczyła kreowania wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą. Eksperci i zaproszeni goście omówią nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów, w tym – rolę serwisu internetowego i mediów społecznościowych w komunikacji. Ważnym tematem, jaki proponuje organizator, jest e-learning i zwiększenie oferty nauki przez Internet na polskich uczelniach. Pracownicy szkół wyższych będą mogli uaktualnić swoją wiedzę o funduszach unijnych dla uczelni, ich pozyskaniu i rozliczaniu.

Tematem drugiej części konferencji będą najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią, w tym m.in. integracja systemów ICT, bezpieczeństwo danych i informacji, oprogramowanie antyplagiatowe oraz system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej, a także backup i archiwizacja dokumentów.

PAP – Nauka w Polsce

Exit mobile version