Site icon Sukces jest kobietą!

Aneta Strelau: Dbajmy o zdrowe nawyki!

Aneta Strelau

Zdrowa i zblinasowana dieta to podstawa, jeśli postawimy na zmiany i chcemy zgubić zbędne kilogramy. Z pomocą przychodzą nam dietetycy kliniczni, którzy w fachowy sposób zadbają o nasze potrzeby i skutecznie pomogą schudnąć. A jak to zrobić prawidłowo? Odpowiedzi udziela nam właścicielka gabinetu – „Dietetyka kliniczna STRELAU”.

Pani Aneto, z jakimi zaburzeniami żywieniowymi i problemami najczęściej przychodzą do Pani pacjenci?
Aneta Strelau, dietetyk kliniczny: Ostatnimi czasy najczęstsze zaburzenia z jakimi spotykam się wśród swoich pacjentów to choroby tarczycy. Niedoczynność, nadczynność, Hashimoto, zarówno wśród kobiet jaki i mężczyzn. Nadwaga czy otyłość to jedynie niewielka część problemów, z którymi przychodzą do mnie pacjenci.

Proszę powiedzieć jakie kluczowe zasady, stosując nową dietę, może Pani wymienić? Co jest najważniejsze?
Najważniejsze w każdej diecie jest jej właściwe zbilansowanie. Nasz organizm do właściwego działania potrzebuje ściśle określonych ilości białka, tłuszczów i węglowodanów. Nie bez znaczenia są oczywiście również witaminy i mikroelementy oraz woda, które dzięki właściwej diecie też są dostarczane do organizmu w odpowiednich ilościach. Równie kluczową zasadą w zdrowej diecie jest regularność spożywania posiłków. Musi to oczywiście współgrać z naszym rozkładem dnia, możliwościami spożywania posiłków czy ze zdolnościami kulinarnymi. Wszystkie te elementy biorę pod uwagę układając zbilansowany jadłospis dla każdego z moich pacjentów.

Nowe nawyki żywieniowe i zmiany często są bardzo stresujące. Co przy wprowadzeniu diety jest zazwyczaj najtrudniejsze dla Pani pacjentów?
Najtrudniejsze we wprowadzeniu w życie zdrowej diety jest konieczność pamiętania o tym, że musimy jeść regularnie. 4-5 posiłków co ok 3-4 godziny – to układ idealny. Niestety, większość pacjentów w swojej dotychczasowej diecie uwzględnia najczęściej 1-2 posiłki. Często jest to kawa na śniadanie, obfity lunch w pracy i kolacja późnym wieczorem.
Trudne okazuje się również regularne picie wody. Powinniśmy wypijać przynajmniej te 2 litry wody dziennie, a czasami ogranicza się to do kilku kaw czy herbat. O zwykłej wodzie nie pamiętamy.
Te wszystkie przeciwności to problem tylko na początkowym etapie wprowadzania diety. Z czasem te zdrowe nawyki wchodzą nam w krew i są czymś zupełnie naturalnym. Grunt to trwać w swoim przekonaniu i nie „osiadać na laurach” po pomyślnym zgubieniu pierwszych kilku kilogramów.

Za co najbardziej cenią pacjenci gabinet „Dietetyka kliniczna STRELAU”?
Takich opinii najczęściej dowiaduję się od byłych pacjentów lub ich znajomych, którzy za poleceniem również postanowili zacząć się zdrowo odżywiać. Wydaje mi się, że zadowoleni pacjenci najbardziej doceniają wizyty w moim gabinecie za możliwość szczerego porozmawiania i rozwiania swoich wszelkich wątpliwości na temat żywienia. Możliwość skorzystania z fachowej wiedzy pracujących tutaj dyplomowanych dietetyków jest oczywista, ale chyba najważniejsze jest takie ludzkie podejście do problemu, z którym dany pacjent się boryka.

Rozmawiała: Agnieszka Słodyczka

Uwaga, konkurs METAMORFOZA!

Czytelnicy portalu sukcesjestkobieta.pl mają niezwykłą okazję wygrać wspaniałe nagrody, a mianowicie współpracę z dietetykiem w gabinecie „Dietetyka kliniczna STRELAU”! Do wygrania są 3 nagrody:

Wszystkich Czytelników, którzy chcą wziąć udział w konkursie prosimy o krótką odpowiedź na pytanie:
Dlaczego chcę zmienić swoją dietę na zdrową i zblinasowaną?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: projekt.sukces@gmlifestyle.pl.
Konkurs trwa do 18 grudnia 2017 r. do godziny 23.59. Czekamy na Wasze wiadomości!

*Konkurs kierowany jest osobno zarówno do Pań jak i Panów. „Dietetyka kliniczna STRELAU” może więc zrealizować nagrody łącznie dla 6 (sześciu) osób, czyli dla trzech kobiet i trzech mężczyzn.
*Laureaci I miejsca mogą również nadsyłać efekty/postępy współpracy z dietetykiem (za pośrednictwem zdjęć i krótkiego opisu na mail projekt.sukces@gmlifestyle.pl) podczas trwania metamorfozy, które opublikujemy na niniejszym portalu (oczywiście bez podawania personaliów czy swoich danych)

Regulamin konkursu:

1. Uczestnik biorący udział w konkursie jest zobligowany do polubienia strony na facebooku „Dietetyk Aneta Strelau”. Uczestnicy, którzy nie dokonają tej czynności nie będą brani pod uwagę podczas eliminacji do nagród.
2. Do konkursu mogą być zakwalifikowane osoby, które chcą schudnąć. Pod uwagę nie będą brani tacy Uczestnicy jak: kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby z zaburzeniami odżywiania, osoby z niedowagą (określoną na podstawie BMI), kulturyści.
3. Gabinet dietetyczny zastrzega możliwość przyjęcia Uczestników konkursu przez każdego dietetyka, który przyjmuje w placówce.
4. Wygraną w konkursie należy wykorzystać w ciągu 30 dni od otrzymania nagrody (chodzi o czas zgłoszenia się, zapisania na pierwsza wizytę)
5. Laureaci konkursu są zobligowani do regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie dietetycznym, minimum raz w miesiącu.
6. Laureaci konkursu są zobligowani do przestrzegania regulaminu „Dietetyka kliniczna STRELAU”.

Zasady udziału w Konkursach organizowanych przez Sukces Jest Kobietą:

1. Konkursy organizowane są dla czytelników Sukces Jest Kobietą.
2. Organizatorem konkursów jest redakcja portalu Sukces Jest Kobietą wydawanego przez Lifestyle Coach sp. z.o.o. Nagrodami w konkursach są gadżety ufundowane przez Sukces Jest Kobietą lub partnerów, klientów i reklamodawców wydawcy.
3. Każdy kto chce wziąć udział w którymkolwiek konkursie, zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego ustalonego przez organizatora konkursu – redakcję Sukces Jest Kobietą.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursach wielokrotnie.
5. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
6. Nagrody w konkursach są ustalane i podawane do wiadomości czytelników i Uczestników w materiale umieszczanym w portalu www.sukcesjestkobieta.pl, bądź za pośrednictwem maila dla osób wyłonionych jako laureaci.
7. Czas trwania konkursu oraz ogłoszenie wyników Organizator podaje do wiadomości w informacji promującej konkurs na stronie www.sukcesjestkobieta.pl, bądź za pośrednictwem maila. O wynikach zwycięzcy są informowani na stronie magazynu oraz/lub osobiście: drogą mailową, bądź pocztową.
8. Komisja i zasady przyznawania nagród
a) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Komisja w składzie: Anna Chodacka i Aneta Zadroga. W szczególnych przypadkach, Komisja może być poszerzona o przedstawiciela partnera konkursu. O tym Uczestnicy zostaną poinformowani przed przystąpieniem do konkursu.
b) Komisja decyduje o przyznaniu nagród w oparciu o zadanie konkursowe, ustalone wcześniej z partnerem konkursu, o ile taki funduje nagrody w danym konkursie.
c) Wyniki zostają ogłaszane na stronie internetowej www.sukcesjestkobieta.pl lub drogą mailową, po zakończeniu konkursu.
d) W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie laureata Konkursu, np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody.
9. Nagrody
a) Nagrodami w Konkursach są gadżety i podarunki ufundowane przez Partnerów Konkursu lub Wydawcę tytułu i portalu.
b) Laureatowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w jednym Konkursie.
10. Przyznawanie Nagrody
a) Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi każdego z nich o wygranej wysyłając informację na adres e-mail. Laureat zostanie poproszony o poświadczenie gotowości odebrania nagrody w terminie 10 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej na przesłany w treści wiadomości adres mailowy – w przypadku nagród wymagających odbioru osobistego. W innych wypadkach Nagrody zostaną Laureatom wysłane pocztą.
b) O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie do 7 dni od momentu przyznania przez Komisję Nagrody.
c) W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
d) Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.
e) Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.
11. Roszczenia i reklamacje
a) Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w konkursie, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników, pod rygorem wygaśnięcia.
b) Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
c) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: anna@gmlifestyle.pl.
d) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.
e) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
12. Postanowienia końcowe
a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
c) Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
e) Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Administratorem tych danych – w rozumieniu ustawy jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Powyższe zasady są zasadami udziału w Konkursach organizowanych przez Lifestyle Coach sp. z o.o.

Exit mobile version