W teorii

Prawa kobiet w pracy (Część 2)

Prawa kobiet w pracy (Część 2)

Oto druga część praw kobiet, które powinny być przestrzegane w pracy. Nie zawsze jednak faktycznie są one przestrzegane. Ważne, by panie, widząc naruszenia, potrafiły zareagować. Nie jest to takie proste. Często nie zdają sobie one sprawy, że ich prawa są łamane

Urlop po urodzeniu dziecka

Długość urlopu macierzyńskiego różni się w zależności od tego, ile dzieci urodzi kobieta i na ile wolnego się zdecyduje. W przypadku urodzenia jednego dziecka przysługuje jej 20 tygodni, a w przypadku dwójki lub więcej dzieci od 31 do 37 tygodni. Może ona z niego zrezygnować wcześniej. Warto jednak wiedzieć, że kodeks pracy gwarantuje wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez cały urlop macierzyński.

Urlop rodzicielski

Jeżeli masz dzieci to masz także prawo do urlopu rodzicielskiego. Trwa on 32 tygodnie bez względu na liczbę dzieci. Nie trzeba go wykorzystywać od razu w całości. Można podzielić go na maksymalnie 4 części i wykorzystać później. Urlop rodzicielski wiąże się z zasiłkiem, więc warto również o tym pamiętać. Istotną kwestią jest też to, że urlop ten przysługuje nie tylko kobietom, ale także mężczyznom.

Czas na wychowywanie

Może się także zdarzyć, że kobieta będzie potrzebowała urlopu wychowawczego. Urlop ten musi się zawierać w sumie w 3 latach, ale może zostać podzielony również na maksymalnie 5 części. Ważne jest jednak to, że nie może być wykorzystywany jeżeli dziecko skończy 6 lat. Podczas urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Rozwiązanie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, a także gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Ten urlop również przysługuje mężczyznom. Należy jednak pamiętać, że nie jest on płatny.

Pracownik – podróżnik

Szef narzucił pracownicy wyjazd służbowy? Nie może tego zrobić, jeżeli ma ona pod swoją opieką dziecko, które nie ukończyło jeszcze 4 lat. Pracodawca może wysyłać ją w delegacje, ale musi uzyskać na to zgodę kobiety. Uwaga! Aby faktycznie takie prawo nam przysługiwało (niezależnie czy chce z niego korzystać ojciec czy matka) trzeba uprzednio złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym wyraźnie zaznaczamy, że chcemy z niego korzystać. Potem zostaje ono włączone do akt osobowych pracownika. Warto zaznaczyć, że w każdym momencie można je odwołać.

2 dni więcej

Jeżeli dziecko, którym się opiekujesz nie skończyło jeszcze 14 lat to masz 2 dodatkowe wolne od pracy dni w roku, które mogą być zamienione na 16 godzin. Liczba dni nie zmienia się w zależności od liczby dzieci.

Karmienie w pracy

Pracownicy karmiącej dziecko piersią zatrudnionej w dobowym wymiarze czasu pracy powyżej 6 godzin dziennie przysługuje prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy lub dwóch 45-minutowych przerw w pracy – gdy karmione jest więcej niż jedno dziecko. Na wniosek karmiącej matki przerwy mogą być udzielane łącznie.

Źródło: www.prasoweinfo.pl

Więcej w W teorii

pasja-i-cel

Nastaw myślenie o pracy na pasję i cel

Michal Karas11 stycznia 2018
womens march

Nie trzeba korzyści finansowych, by działać etycznie

Michal Karas27 września 2017
paniusia

Well-being w firmie – gdy zaobserwujesz problemy pracowników

Redakcja Sukces21 września 2017
tajemnica

Ukrywanie się w pracy blokuje rozwój kariery

Karol Pisarski30 sierpnia 2017
luksus

Z luksusowymi dodatkami łatwiej zdobyć pracę?

Redakcja Sukces8 sierpnia 2017
awans

Polki rzadko wierzą w możliwość awansu

Michal Karas27 lipca 2017
obowiązki

Odkładanie „nagród” na później może być błędem

Sylwia Cukierska12 lipca 2017
kótnia

Jak rozładować konflikt ze współpracownikiem?

Michal Karas30 czerwca 2017
Fot. Piotr Połoczanski 
www.photolife.pl 
www.facebook.com/poloczanski

Boisz się wystąpień publicznych? Można to zmienić

Michal Karas21 czerwca 2017